Acte necesare

acte-necesare

1. Comunicări,notificări

Pentru comunicarea notificării trebuie să depuneți următoarele acte:

  • notificarea în 3 exemplare – original
  • acte ataşate notificării (dacă este cazul) – 3 exemplare
  • cerere comunicare notificare
  • împuternicire avocaţială SAU procură notarială, după caz

2. Constituire dosar nou executare.

Pentru constituirea unui dosar de executare silită şi demararea procedurii de executare silită trebuie depuse următoarele acte:

  • cererea de executare silită;
  • titlul executoriu în original;
  • taxă de timbru în valoare de 20 lei / titlu executoriu;
  • împuternicire avocaţială SAU procură notarială, după caz

* La cererea creditorului, procedura de legalizare a hotărârilor judecătorești poate fi îndeplinită, cu delegație, de catre biroul nostru.

Comunicarea actelor se poate face:

  • prin agent procedural;
  • prin posta

Comunicarea actelor se poate face prin agent procedural, în regim de urgență, Biroul dispunând de mijloacele logistice necesare desfăsurarii acestei proceduri.

3. Modele acte :